IPC, het International Primary Curriculum
In het schooljaar 2007/2008 zijn we in alle groepen gestart met de invoering van het International Primary Curriculum (IPC). Het IPC bevat al onze zaak- en creatieve lessen.
Wij zijn met dit curriculum in staat doelgericht te werken aan kennisvermeerdering, het verwerven van essentiële vaardigheden en het verkrijgen van inzicht in de vakgebieden.


Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum dat gebruikt wordt op meer dan 620 scholen in 51 landen. Het werd in 2000 geïntroduceerd. Een select, internationaal gezelschap van experts op het gebied van het leren van kinderen heeft drie jaar lang gewerkt aan het ontwikkelen van het curriculum. Het IPC staat niet alleen voor leren rond een spannend en interessant thema, daarnaast is ook een gestructureerde werkwijze. Er wordt gewerkt met duidelijke leerdoelen die voor alle leerlingen bekend zijn. Deze doelstellingen komen overeen met de verplichte zogenaamde kerndoelen voor het basisonderwijs. Het IPC is ontworpen voor kinderen met alle soorten capaciteiten en leerstijlen en het stimuleert zowel leren in groepen als individueel leren. Door gebruik te maken van IPC kan het maximale uit ieder kind worden gehaald.

Het IPC is opgebouwd rond een zeventigtal zogenaamde units (projecten), ingedeeld in een programma voor de Early Years (4-5 jarigen) en drie verschillende ‘Mileposts’: 6-7-jarigen, 8-9-jarigen en 10-12-jarigen. Bij elke unit zijn duidelijke leerdoelen geformuleerd, zodat de leerlingen gericht kunnen leren. Daarnaast is het programma zo geschreven dat het rekening houdt met de principes van hersenvriendelijk leren. Een voorbeeld hiervan is dat bij elke activiteit wordt aangegeven op welke van de meervoudige intelligenties (Gardner) een beroep wordt gedaan.
Hieronder nog meer informatie.

Verschillende artikelen
Links
 • Filmpjes over het IPC op Leraar 24
 • IPC won de NOT Stimulatieprijs 2009
 • Website IPC Nederland
 • Nederlands onderwijs in het buitenland (NOB)

  IPC in de praktijk:

  Samen leren


  Onderzoeken


  Kunstzinnige vorming


  Ontdekken door proefjes


  ICT als presentatiemiddel


  Bewegen op muziek


  Ontdekken

 • Aanmelden nieuwe leerlingen
  Schoolgids
  IPC
  Naschoolse opvang
  Klachtenregeling HSV


  Basisschool Willemspark
  Frederikstraat 28
  2514 LK  Den Haag
  070-3464038


  Voor meer informatie:
  Mw. Elly van Bentem
  evbentem@hsvdenhaag.nl