Algemeen

Halen en brengen
Om het halen en brengen van de kinderen zo veilig mogelijk te laten verlopen, is er een overleg geweest met de wijkagent en medewerkers van het wegbeheer. Er zijn borden geplaatst die aangeven dat er tussen 8.15 - 9.00u en van 14.45 - 15.30u en woensdag van 12.15 - 13.00u fietsen geplaatst mogen worden op twee parkeervakken. 

Ouders die kinderen met de auto brengen, kunnen iets verderop stoppen, zodat de ingang vrij blijft voor de fietsende kinderen.
In verband met de veiligheid adviseren wij geen auto's en fietsen te parkeren voor de bouwplaats aan de overkant. Het bouwverkeer moet er altijd in- en uit- kunnen rijden.

Schooldeur en schooltijden
De witte schooldeuren in de Frederikstraat gaan 's morgens om 8.15 uur van het slot en staat voor iedereen open. Om 8.45 uur gaat deze deur weer dicht. Mocht u iets later zijn, dan kunt u aanbellen bij de video intercom.
Op woensdagmiddag gaat de schooldeur om 12.15 uur open en op de andere dagen om 14.45 uur en kunt u het schoolplein betreden.

Groep 1 t/m 4:
’s morgens:  8.30 - 11.30 uur
’s middags:  12.30 - 15.00 uur
woensdag:   8.30 - 12.30 uur

Groep 5 t/m 8:
’s morgens: 8.30 - 12.30 uur.
’s middags: 13.30 - 15.00 uur.
woensdag : 8.30 - 12.30 uur.

Op maandagen hebben alle kinderen pauze van 12.00-13.00u. 


Ziekmelden
Als uw kind ziek is, dan kunt u hem of haar ziek melden door, het liefst voor  8.20 uur ’s ochtends, een e-mail te sturen naar de juf én een cc naar Jolanda Noordam (jnoordam@hsvdenhaag.nl).
De e-mailadressen op rij:
Groep 1/2 a      Juf Conny:           criemen@hsvdenhaag.nl 
                         Juf Marlous:        mthaar@hsvdenhaag.nl


 Groep 1/2 b     Juf Christine:       cbeerens@hsvdenhaag.nl
                           Juf Aria:             a
vveen@hsvdenhaag.nl   

Groep 3            Juf Roshni:          rjhagru@hsvdenhaag.nl
                         Juf Aria:               avveen@hsvdenhaag.nl


Groep 4           Meester Danillo:    dvhuet@hsvdenhaag.nl  
                        Meester Dirk-Jan:  djvweert@hsvdenhaag.nl   

Groep 5            Juf Esther:            ereinders@hsvdenhaag.nl
                         Juf Wies:               wselman@hsvdenhaag.nl
                        
Groep 6            Meester Robin:    rmos@hsvdenhaag.nl
                      
Groep 7            Juf Amy:               azonneveld@hsvdenhaag.nl                       
                        Juf Sylvia:             skorte@hsvdenhaag.nl


 Groep 8           Juf Didy:               dpopescu@hsvdenhaag.nl
                         Meester Danillo:   dvhuet@hsvdenhaag.nl


Ooievaarspas
Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag ontvangen voor kinderen met een Ooievaarspas een tegemoetkoming. Misschien heeft u ook een ooievaarspas voor uw kind ontvangen. Deze is bedoeld om de kosten voor schoolactiviteiten te betalen zoals excursies, schoolreisjes, sportdagen of een werkweek. Door deze tegemoetkoming hoeft u zelf minder ouderbijdrage te betalen. Op die manier kunnen alle kinderen meedoen aan schoolactiviteiten, ongeacht het inkomen van hun ouders.

De tegemoetkoming voor het schooljaar 2017-2018 is €50,00 voor kinderen in het basisonderwijs. De tegemoetkoming voor een kind wordt maar één keer per schooljaar aan de school betaald. Onze school doet mee aan deze ooievaarsregeling. U kunt uw ooievaarspas bij de administratie (bij Jolanda Noordam)  op maandag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 8.30-13.30 uur, door de paslezer laten halen. Als de Ooievaarspas niet wordt doorgehaald wordt er geen tegemoetkoming aan de school betaald. In dat geval zal de school u om het gehele bedrag van de ouderbijdrage vragen.

Voor eventuele vragen over de Ooievaarspas kunt u kijken op de volgende website: www.ooievaarspas.nl/schoolactiviteiten.nl