Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
De Willemsparkschool maakt deel uit van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Naast een eigen medezeggenschapsraad voor de Willemsparkschool bestaat er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op stichtingsniveau. 

De GMR overlegt met de bestuurder over het beleid op Stichtingsniveau. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, zijn vastgelegd in statuten en reglementen (zie onderaan deze pagina).
 
De leden van de GMR zijn:
 
 - Wilma Kletzkine(voorzitter) namens het personeel van de Basisschool HSV International Department
 - Franziska Eckelmans namens de ouders van de Basisschool HSV International Department
 - Patty Burghouwt namens het personeel van de Basisschool HSV
 - Birgit Le Haen namens de ouders van de Basisischool HSV
 - José Peters namens het personeel van IVIO
 - Marita van Dam-Vreugenhil namens de ouders van IVIO
 - Elly Nierop namens het personeel van de Basisschool Willemspark
 - Roger Reichrath namens de ouders van de Basisschool Willemspark
 - vacature namens het personeel van Lighthouse Special Education
 - vacature namens de ouders van Lighthouse Special Education
 - vacature namens de ouders van Het Open Venster
 - vacature personeelsvertegenwoordiging van Het Open Venster
 
 
De vergaderingen worden bijgewoond door Hans van der Vlugt, bestuurder.
 
Agenda 2017:
- 28 maart
- 18 april
- 27 juni.
 
Ouders met vragen over de GMR kunnen contact opnemen met Roger. Hij is de vader van Victor (groep 3) en Eveline (groep 5).

Meer informatie en het medezeggenschapsstatuut en de –reglementen vindt u op de website van de HSV (http://www.hsvdenhaag.nl/stichting/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=829&fromno=1 ).